Предприятие «Пектораль» оказывает следующие услуги: независимая оценка имущества и имущественных прав; составление бизнес-планов и инвестиционных проектов; землеустроительные, землеоценочные и геодезические работы; купля/продажа, аренда недвижимости; онлайн-проекты: онлайн-оценка, консультации онлайн.

Консалтинговое предприятие «Пектораль» – 20 лет безупречной работы!

Консалтинговое предприятие "Пектораль" представляет новый проект - "Онлайн оценка": определение рыночной стоимости всех видов имущества в режиме оnline.

На нашем сайте: landmarket.com.ua Вы можете в кратчайшие сроки определить реальную рыночную стоимость Вашего имущества на текущую дату.

Сервис онлайн-оценки позволяет получить независимую экспертную оценку имущества не выходя из дома или офиса.

Расчеты по онлайн оценке полностью бесплатны.

Онлайн оценка земли Онлайн оценка
недвижимости
Онлайн оценка авто
Онлайн оценка, другое

Бюро технической инвентаризации частное предприятие «Пектораль - Ленд», предоставляет физическим и юридическим лицам услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.

БТИ ЧП «Пектораль - Ленд» имеет все необходимые документы, дающие право проводить профессиональную деятельность в сфере технической инвентаризации объектов недвижимого имущества на всей территории Украины.

 У Верховній Раді народні депутати Дмитро Наталуха, Максим Дирдін, Степан Кубів та інші зареєстрували законопроект № 3618 «Про рієлтерську діяльність в Україні». «Законопроект розроблений з метою запровадження єдиної державної політики у сфері регулювання рієлтерської діяльності в Україні, захисту прав і інтересів фахівців у сфері рієлтерської діяльності, суб’єктів рієлтерської діяльності та споживачів рієлтерських послуг», - йдеться у пояснювальній записці.

Що пропонується законопроектом

Законопроектом пропонується запровадити єдину державну політику у сфері регулювання рієлтерської діяльності в Україні. Зокрема, документом визначається статус брокера (рієлтера) як атестованого фахівця у сфері рієлтерської діяльності, який склав кваліфікаційний іспит з позитивним результатом, має діюче (не зупинене, не припинене) кваліфікаційне свідоцтво брокера з нерухомості, відомості про якого включені до Єдиного реєстру фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об’єднань у сфері рієлтерської діяльності та перебуває з суб’єктом рієлтерської діяльності у трудових відносинах або здійснює рієлтерську діяльність як суб’єкт рієлтерської діяльності;

Також встновлюється, що статус брокера може набути особа, яка:

  1. Має повну загальну середню освіту та досягла 18 років.
  2. Володіє державною мовою.
  3. Відповідає вимогам до якості надання рієлтерських послуг, встановленим відповідно до цього Закону.
  4. Пройшла професійну підготовку відповідно до цього Закону.
  5. Склала кваліфікаційний іспит з позитивним результатом.

Законопроект забороняє займатися рієлтерською діяльністю фізичній особі, яка не отримала кваліфікаційне свідоцтво фахівця у сфері рієлтерської діяльності, або якщо дію такого свідоцтва зупинено чи припинено, або відомості про яку відсутні в Єдиному реєстрі у сфері рієлтерської діяльності.

Штрафи за рієлторську діяльність без свідоцтв

Провадження рієлтерської діяльності, надання рієлтерських послуг, їх елементів особою без одержання кваліфікаційного свідоцтва брокера та/або сертифіката суб’єкта рієлтерської діяльності пропонується карати штрафом від 8500 до 17 000 грн.

За повторне порушення протягом року пропонується штрафувати від 17000 до 34000 грн., з конфіскацією грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

 Види рієлтерської діяльності

Законопроект пропонує встановити, що видами рієлтерської діяльності є надання рієлтерських послуг, до яких відносяться:

 1) посередницькі послуги з купівлі, продажу, найму (оренди), позички нерухомого майна, а також здійснення інших операцій з нерухомістю, пов’язаних з набуттям, зміною, припиненням речових прав на нерухоме майно, в тому числі шляхом публічних пропозицій;

2) інформаційні, консультаційні, аналітичні, моніторингові та інші послуги, що пов’язані з набуттям, зміною, припиненням речових прав на нерухоме майно;

3) послуги агентів умовного депонування;

4) послуги, пов’язані з проведенням прилюдних торгів;

5) інші посередницькі послуги з нерухомим майном, результатом яких стає вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну, припинення речових прав на нерухоме майно.

 Слід зазначити, що документом встановлюється заборона працювати на  підставі трудового договору у суб’єкта рієлтерської діяльності та одночасно провадити індивідуальну рієлтерську діяльність як суб’єкту рієлтерської діяльності. Невиконання зазначеної вимоги є підставою для дисциплінарного стягнення у вигляді припинення дії кваліфікаційного свідоцтва брокера.

 Атестація суб’єктів рієлтерської діяльності

 Окрім цього, законопроект визначає порядок здобуття кваліфікації фахівцями у сфері рієлтерської діяльності.

 Зазначається, що особа, яка виявила намір отримати кваліфікацію брокера, проходить професійну підготовку. Професійна підготовка брокерів здійснюється акредитованими закладами з професійної підготовки відповідно до програм професійної підготовки та підвищення кваліфікації.

 Законопроектом встановлюється, що атестація у сфері рієлтерської діяльності – це процедура з перевірки і підтвердження рівня професійних знань (кваліфікації) брокерів з нерухомості, що передбачає первинну кваліфікацію (атестацію) з наступним періодичним підтвердженням кваліфікації (переатестацією) у встановленому згідно з цим Законом порядку.

 Атестація з присвоєнням відповідної кваліфікації та видачею кваліфікаційного свідоцтва брокера здійснюється Кваліфікаційно-сертифікаційною комісією після того, як особа пройшла професійну підготовку та склала кваліфікаційний іспит з позитивним результатом.

 Стосовно особи, яка склала кваліфікаційний іспит з позитивним результатом, Кваліфікаційно-сертифікаційна комісія ухвалює рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва.

 Зазначимо, що особа, яка склала кваліфікаційний іспит з негативним результатом, може бути допущена до складення такого іспиту повторно не раніше ніж через шість місяців.

 Сертифікація суб’єктів рієлтерської діяльності

 Також законопроектом запроваджується процедура, у ході якої визначається відповідність особи вимогам щодо надання рієлтерських послуг та провадження рієлтерської діяльності – сертифікація суб’єктів рієлтерської діяльності.

 Відповідно до документу сертифікація суб'єктів рієлтерської діяльності також буде здійснюватися Кваліфікаційно-сертифікаційною комісією. Особа, яка виявила намір стати суб'єктом рієлтерської діяльності та відповідає вимогам, встановленим цим законопроектом та Національними положеннями, іншими актами, прийнятими на виконання цього Закону, має право звернутися до Кваліфікаційно-сертифікаційної комісії із заявою про допуск до проведення сертифікації.

 Порядок допуску до проведення сертифікації встановлюється у Положенні про сертифікацію суб’єктів рієлтерської діяльності, що затверджується Радою суспільного нагляду у сфері рієлтерської діяльності (далі – Положення про сертифікацію).

 Зазначимо, що Кваліфікаційно-сертифікаційна комісія буде перевіряти відповідність особи вимогам, встановленим відповідно до цього Законопроекту  та Національних положень, інших актів, прийнятих на виконання цього Закону.

 Стосовно особи, яка пройшла сертифікацію з позитивним результатом, Кваліфікаційно-сертифікаційна комісія ухвалює рішення про видачу сертифіката суб'єкта рієлтерської діяльності.

 Запровадження Єдиної інформаційної бази даних

 З метою забезпечення прозорості, достовірності та доступу до інформації та послуг у сфері рієлтерської діяльності, накопичення, обробки, систематизації та пошуку відомостей про об’єкти нерухомості, формування єдиної інформаційної бази даних про об’єкти нерухомості та операції з ними законопроектом передбачається запровадження Єдиної інформаційної бази даних, що містить у своєму складі бази даних, інформаційні ресурси та сервіси.

 В документі встановлюється, що власником, адміністратором та держателем Єдиної інформаційної бази даних є Національна федерація фахівців у сфері рієлтерської діяльності. Єдина інформаційна база даних є публічною та підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет. Користування Єдиною інформаційною базою даних буде вільним та здійснюватись з дотриманням вимог Конституції України та вимог, встановлених цим законопроектом та Законом України «Про захист персональних даних».

 Окрім цього запроваджується Єдиний реєстр фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об’єднань у сфері рієлтерської діяльності (реєстр) - це єдина інформаційно-телекомунікаційна система у складі баз даних та сервісів, що забезпечують можливість збирання, накопичення, обробки, захисту, обліку та надання інформації в електронному вигляді стосовно фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об’єднань у сфері рієлтерської діяльності. Відповідно до документу реєстр  буде публічним і підтримуватись в актуальному стані у мережі Інтернет.

Права споживачів рієлтерських послуг

Документ також пропонує встановити, що споживачі рієлтерських послуг мають право:

1) вільно обирати суб'єкта рієлтерської діяльності;

2) одержувати від суб'єкта рієлтерської діяльності інформацію про виконання умов рієлтерського договору;

3) вимагати розірвання рієлтерського договору у разі невиконання суб'єктом рієлтерської діяльності його умов;

4) вимагати відшкодування шкоди, заподіяної розірванням рієлтерського договору з вини суб'єкта рієлтерської діяльності;

5) одержувати від суб'єкта рієлтерської діяльності інформацію щодо операцій з нерухомим майном;

6) вільно отримувати доступ через Інтернет до інформації, оприлюдненої в Реєстрі та Єдиній інформаційній базі даних.

 Автори пишуть, що  прийняття законопроекту створить умови для детінізації сфери надання рієлтерських послуг, встановить прозорі умови діяльності фахівців у сфері рієлтерської діяльності, забезпечить належний захист прав та охоронюваних законом інтересів споживачів рієлтерських послуг, призведе до збільшення надходжень до Державного бюджету України, сприятиме якісному наданню послуг у сфері рієлтерської діяльності та належному проведенню операцій з нерухомим майном, та дозволить сформувати Єдину інформаційну базу даних про   об’єкти   нерухомості,   що   забезпечить   систематизацію та швидкий пошук  перевіреної інформації про нерухоме майно (юридичної, технічної, цінової тощо), надасть можливість користуватися зручними сервісами при проведенні операцій з об’єктами нерухомості.

Мы в социальных сетях

Оплата услуг

Новости, Украина

Информеры

Погода по г.Кировоград

Курс НБУ на сегодня